isletmeciyim
  İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
 


İşletme Mühendisliği Genel Tanıtımı
 
İşletme Mühendisliği eğitimi mevcut ve gelecekte iş yaşamı ile ilgili stratejik ve yönetsel kararlar verme durumundaki mühendisler yetiştirmeye yöneliktir. Bu amaçla üretimden pazarlamaya, insan kaynakları yönetiminden muhasebeye, araştırma geliştirmeden finansmana kadar farklı alanlardaki birçok konu sayısal teknikler ve bilgisayar teknolojisi desteği ile ele alınmaktadır.

Günümüzde işletmeler, oldukça karmaşıklaşan endüstriler arası ilişkilerin olduğu ortamlarda gelişmek ve büyümek için tüm yönetim kademelerinin fonksiyonel sorumlulukları yerine, işletmeyi bir bütün olarak değerlendirmeye önem vermek zorundadır. Bu nedenle, teknik formasyona sahip mühendislik kadroları ile işletmecilik eğitimi almış kadroların bir arada çalışması; gerek bu iki grup için, gerekse sorumlu oldukları faaliyetler arası bütünleşme ve etkin iletişim açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu ihtiyaca yönelik bir eğitim veren İşletme Mühendisliği programında bu nedenle temel mühendislik bilgisi desteğinde idari ve iktisadi konulara yer verilmektedir.

İşletme mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda ise öğrenciler istatistik, ekonomi, maliye, yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim alanlarına ilişkin dersleri alırlar. Aynı yıllarda diğer mühendislik dallarına ait konularda aldıkları termodinamik, statik, teknik resim, gibi derslerle mühendislik becerilerini kazanırlar. Son iki sınıfta ise İşletme mühendisliği tasarımı, bütünleşik sistem tasarımı, mühendislik proje yönetimi, kalite güvence kontrol, stratejik yönetim gibi mühendislik tasarımı derslerini alırlar. İşletme mühendisliği lisans programı derslerin %23'ü temel bilimler, %21'i temel mühendislik, %34 ü matematik tasarımı ve %22'si sosyal bilimler alanındadır. Mühendislik ve sayısal yöntemler dersleriyle kazanılan analitik düşünme becerileri işletme mühendislerini diğer işletme mezunlarından farklı kılmaktadır. Öğrenciler, ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde, 4 hafta üretim bölümlerinde, 4 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 8 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

İşletme mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen derslerinde başarılı, buralardaki sayısal verileri analiz ve yorumlama yeteneğine sahip, farklı mühendislik projelerinde bulunabilecek, dolayısıyla çok disiplinli düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.
 
 
İŞLETME MÜHENDİSİ

TANIM
 

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.
 

GÖREVLER
 

Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar, İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar, İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir,
Üretim mühendisleri ile işletmeciler arasında iletişimi sağlar.
 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 

Çalıştığı alanla ilgili özel aletler ve hammaddeler, Bilgisayar, İmalat ve tasarımda kullanılan paket programlar.
 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Sayısal düşünme yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı, Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Zamanı iyi kullanabilen, Ekip çalışması yapabilen kimseler olmaları gerekir.
 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 

İşletme mühendisleri kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler.
 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 

Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar.
 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
 

Mesleki eğitim, İşletme Fakültelerinin “İşletme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 

İlgili bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.
 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi, Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Matematiksel Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, İşletme Politikası başlıklı branş dersleri okutulur. Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca, bir kamu veya özel sektör işletmesinde üretim bölümlerinde ve idari bölümlerde staj yapmak zorundadırlar.
 

MESLEKTE İLERLEME
 

İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler,
Üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler,
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.
 

BENZER MESLEKLER:
 

Endüstri mühendisi, işletmeci, iktisatçı, yönetici, denetici, çalışma ekonomisti.
 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 

İşletmeler kendi ücret politikasıyla tespit ettiği miktarda stajyer öğrencilere ücret ödemektedir. Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca kredi verilmektedir. Eğitim sonrasında işletme mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

 

 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol